Τετάρτη
19 Ιούνιος 2024

Χειρουργική στόματος

  • Απλή και χειρουργική εξαγωγή δοντιών
  • Εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων
  • Ακροριζεκτομές
  • Μεταφυτεύσεις δοντιών
  • Εκτομή Χαλινών
  • Ουλοπλαστική
  • Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστων
Δείτε το ενημερωτικό βίντεο
FOLLOW US:
2024