Τετάρτη
19 Ιούνιος 2024

Κάλυψη ελλειπόντων δοντιών (γέφυρες)

Η έλλειψη δοντιών στην στοματική κοιλότητα πέρα από την άσχημη εικόνα που δίνει στην  αισθητική μας προκαλεί επίσης δυσκολίες στη λειτουργία της μάσησης αλλά κα πιθανή μετακίνηση των δοντιών και δυσλειτουργία στη σύγκλιση.

Οι δυνατότητες που έχουμε για να καλύψουμε αυτά τα κενά είναι, είτε με γέφυρα (ακίνητη προσθετική αποκατάσταση), είτε με εμφυτεύματα όπου και δεν απαιτείται τροχισμός παρακείμενων δοντιών, είτε ακόμα και με μικρές κινητές αποκαταστάσεις.

FOLLOW US:
2024