Τετάρτη
19 Ιούνιος 2024

Εμφυτεύματα

Σε συνεργασία με ειδικευμένο Γναθοχειρουργό γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και της προσωρινής αποκατάστασης κατά την περίοδο ενσωμάτωσης. Ακολουθεί η τοποθέτηση προσθετικής εργασίας επί εμφυτευμάτων.Δείτε το ενημερωτικό βίντεο
FOLLOW US:
2024