Δευτέρα
26 Φεβρουάριος 2024

Ανασύσταση δοντιών με ενδοριζικό άξονα και εμφρακτικά υλικά

Πολλές φορές η καταστροφή των τοιχωμάτων του δοντιού είναι σε τέτοια έκταση που είναι αδύνατο η έμφραξη να μπορέσει να «σταθεί» στο εναπομείναν δόντι. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στήριξη του σφραγίσματος είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αντοχή  και η μακροβιότητα του. Η ενίσχυση αυτή επιτυγχάνεται είτε με την τοποθέτηση καρφίδων, είτε αξόνων οι οποίοι υποκαθιστούν τα οδοντικά τοιχώματα που έχουν χαθεί και αμέσως μετά ολοκληρώνεται η αναδιαμόρφωση του δοντιού με το εμφρακτικό υλικό.


FOLLOW US:
2024