Τετάρτη
24 Απρίλιος 2024

Ακτινογραφία

Η ακτινογραφία αποτελεί ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του οδοντιάτρου. Ο σύγχρονος τρόπος διάγνωσης και αναγνώρισης αρκετών οδοντιατρικών προβλημάτων είναι η «ψηφιακή ακτινογραφία». Με το σύστημα αυτό ένας μικρός αισθητήρας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή καταγράφει την εικόνα και την εμφανίζει στην οθόνη σε δευτερόλεπτα. Η εικόνα έχει την δυνατότητα επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και εκτύπωσης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής ακτινογραφίας σε σχέση με το παλιό κλασικό φιλμ είναι ότι ή έκθεση του ασθενή σε ακτινοβολία είναι μειωμένη στο 1/10, η ταχύτητα εμφάνισης μεγαλύτερη και υπάρχει η δυνατότητα ο ασθενής να δει την εικόνα στην οθόνη σε υψηλή ανάλυση και να κατανοήσει καλύτερα το πρόβλημα του.

FOLLOW US:
2024