Τετάρτη
19 Ιούνιος 2024

Αναδιαμόρφωση του σμάλτου

Είναι μια διαδικασία που με μικρές παρεμβάσεις στα δόντια βελτιώνεται η συνολική εμφάνιση ενός χαμόγελου. Έτσι ατέλειες όπως μακρύτερα δόντια, δόντια με μεγάλη κλίση ή στροφή, που καλύπτουν άλλα δόντια διορθώνονται στο περίγραμμα τους, αφαιρούνται τα αιχμηρά άκρα και τα άνισα χαρακτηριστικά και έτσι δίνεται η ψευδαίσθηση ότι τα δόντια είναι ίσια.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνδυαστεί και με μια όψη ρητίνης ή πορσελάνης και σε ένα ραντεβού μπορεί χωρίς την απαίτηση αναισθησίας, γρήγορα, ανώδυνα και συντηρητικά να μας δώσει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα.

Κατά την διαδικασία αυτή τροχίζεται μόνο ένα μικρό μέρος του σμάλτου των δοντιών και όσο περιοριζόμαστε στην περιοχή της αδαμαντίνης δεν υπάρχει πρόβλημα ευαισθησίας ή τερηδονισμού των δοντιών

Έτσι με προηγούμενο ακτινογραφικό έλεγχο αξιολογούμε το επίπεδο ευαισθησίας (πόσο κοντά είναι τα οδοντικά νεύρα στην επιφάνεια) και κατόπιν προχωράμε στην αναδιαμόρφωση.

Το κομμάτι του σμάλτου που θα τροχιστεί, με το πέρας της διαδικασίας, θα γυαλιστεί και θα φθοριωθεί τοπικά ώστε να αποφευχθεί ή όποια πιθανότητα ευαισθησίας η τερηδόνας.

Είναι λοιπόν σημαντική η προσεκτική επιλογή κάθε περίπτωσης για να καθοριστεί εάν η διαδικασία αυτή ενδείκνυται για τον εκάστοτε ασθενή. Έτσι μπορούμε να στρογγυλοποιήσουμε αιχμηρά άκρα, να μικρύνουμε κάποια δόντια που είναι πιο μακριά από άλλα, να ελαττώσουμε τη γωνία ενός δοντιού που καλύπτει ένα άλλο και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός χαμόγελου πιο νεανικού και αρμονικού.

FOLLOW US:
2024